УЈП вработува 25 лица на определено работно време поради привремено зголемен обем на работа

Управата за јавни приходи објавува оглас за вработување на дваесет и пет лица на определено работно време поради привремено зголемен обем на работа до крајот на тековната фискална година (2020), и тоа во Генералната дирекција Скопје, Дирекцијата за големи даночни обврзници Скопје, Регионалната дирекција Скопје, Регионалната дирекција Битола, Регионалната дирекција Прилеп, Регионалната дирекција Тетово и  Регионалната дирекција Штип. Деталите за огласот на следниот линк.