/ Прочитано:

709

УЈП: Заклучно до 31.12.2021 година престанува да важи продолжениот рок за плаќање на ДДВ

Измените и дополнувањата на ЗДДВ објавени во Службен весник на РСМ, бр.267 од 09.11.2020 година со кои беше за пет дена продолжен рокот за плаќање на ДДВ престануваат да важат заклучно со 31.12.2021 година.

Управата за јавни приходи ги известува сите даночни обврзници регистрирани за целите на данокот на додадена вредност и сметководителите дека продолжениот рокот од 5 (пет) дена за плаќање на обврските по основ на данок на додадена вредност престанува да важи и тоа:

  • за триемесечните ДДВ-обврзници заклучно со даночниот период 01.07-30.09.2021 година со рок на поднесување до 25.10.2021 година.
  • за месечните ДДВ-обврзници заклучно со даночниот период 01.11-30.11.2021 година со рок на поднесување до 25.12.2021 година.

Од 01.01.2022 година даночните обврзници данокот на додадена вредност пресметан и пријавен за соодветниот даночен период должни се да го платат во рокот во кој се поднесува даночната пријава.