/Прочитано:

987

Управните судови да ги вратат во редовен работен процес вработените ослободени од работни активности

Управните судови да ги вратат во редовен работен процес вработените ослободени од работни активности, одлучи Владата.

„Институциите кои за време на претстојните предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија имаат зголемен обем на работа во делокругот на нивната надлежност поврзана со изборниот процес, како на пример Основниот и Вишиот управен суд, Државната изборна комисија и други, да ги вратат во редовен работен процес вработените лица во овие институции кои по различни основи се опфатени и ослободени од работни активности со мерките и препораките на Владата со  цел непречено извршување на редовните законски надлежности поврзани со активностите во изборниот период“, посочуваат од Владата.

Новите одлуки и протоколи на Владата

М.В