/ Прочитано:

1.214

Усогласување на Кривичниот законик со Истанбулската конвенција: Секој сексуален однос без согласност претставува силување

„Постоечкиот Кривичен законик го дефинира силувањето како акт од две дејствија ‘обљуба’ и ‘присилба’, односно за да постои силување, потребно е да има применета сила од една страна и активен отпор од друга.

СОГЛАСНО ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЈА СЕКОЈ СЕКСУАЛЕН ОДНОС БЕЗ СОГЛАСНОСТ ПРЕТСТАВУВА СИЛУВАЊЕ.

Ниту во законодавството, ниту пак во пракса не треба да се смета дека жртвата дава согласност со тоа што физички не дава отпор на несаканиот сексуален однос, без оглед на тоа дали сторителот употребува сила или се заканува дека ќе употреби. Согласноста треба да биде изречно дадена.

Новиот Закон за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство не предвидува дека жртвата на сексуално насилство и силување треба да дава активен отпор.

УСОГЛАСУВАЊЕТО НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК СО ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЈА И ЗАКОНОТ Е ОБВРСКА НА НАШАТА ДРЖАВА“, истакнуваат од Хелсиншкиот комитет.

Врховниот суд во сентенца за кривичното дело „Силување“ се повикува на праксата на Европскиот суд за човекови права

Ќе се формира Национално координативно тело за Конвенцијата за борба против насилството врз жените и семејното насилство

Работилница за потребата од усогласување на Кривичниот законик со Истанбулската конвенција

Истанбулската конвенција пропишува низа стандарди кои треба да ги имплементира земјата потписничка

16 дена активизам против родово базирано насилство

Граѓанските организации пред Комитетот на ОН: Жените, сексуалните и родовите малцинства во Македонија се дискриминирани

АНАЛИЗА НА СЛУЧАИ НА ФЕМИЦИДИ: Потребно е фемицидот да се дефинира како посебно кривично дело

„Родово базираното и психичкото насилство врз жените сè уште не се препознаваат“ – интервју со адвокатката Марта Гусар

Оперативниот план за спроведување на Истанбулската конвенцијата на Министерството за правда

Законот за ратификација на Истанбулската конвенција пред пратениците

Усвоен Предлог-законот за ратификација на Истанбулската конвенција во која насилството врз жените се дефинира како кршење на човековите права

Владата ја усвои информацијата за ратификација на најзначајниот меѓународен документ за борбата со насилството врз жените и домашното насилство

Ратификацијата на Истанбулската конвенција – значаен исчекор во борбата против насилството врз жената и домашното насилство

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство бара итна ратификација на Истанбулската конвенција

М.В