/ Прочитано:

1.322

Усогласување на законите за едношалтерскиот систем и за трговските друштва со Законот за прекршоците

Министерството за економија подготвува измени на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица и на Законот за трговските друштва. Со измените на двата закони, посочуваат од Министерството за економија, се врши усогласување со Законот за прекршоците.

„Доколку одредбите за прекршоци од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица и од Законот за трговските друштва не бидат усогласени со Законот за прекршоци во рамки на законски предвидениот рок, кој истекува на 25.11.2019 година, ќе настане колизија помеѓу прекршочните санкции од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица со новиот Закон за прекршоци“, велат од Министерството.

Повеќе закони од областа на животната средина ќе се усогласуваат со Законот за прекршоците

МВР подготвува измени на повеќе закони заради усогласување со новиот Закон за прекршоците во делот на глобите

Второ читање на законите за прекршоците, за управните спорови и за судовите

Законите за прекршоците, за управните спорови и за судовите пред Комисијата за европски прашања

Што се предвидува со најновите предложени измени на Законот за судовите, чиј текст го објави Министерството за правда

Пакетот закони од областа на правосудството усвоени на владина седница

Владата ќе расправа за повеќе закони од областа на правосудството предложени од Министерството за правда

Новините во Законот за прекршоците со кои се предвидува намалување на висината на казните

Одржана јавна расправа за нацрт-текстот на Предлог-законот за прекршоците

Измени на Законот за прекршоци чија цел е намалување на прекршочните глоби

„Инфлација од прекршоци во надлежност на несудски прекршочни органи“ – Стратегија за реформи во правосудството

M.В