/Прочитано:

690

Уставниот суд укина противуставна одредба во врска со Законот за безбедност и здравје при работа

Уставниот суд го укина членот 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа. Членот 2 од оспорениот закон менува дел од член од Законот кој повеќе не е во правниот поредок, што, според Судот, е спротивно на членот 8 ставот 1 алинејата 3 од Уставот на Република Македонија, односно со принципот на владеењето на правото и правната сигурност…Поведена постапка за противуставна одредба во Законот за безбедност и здравје при работа

М.В