/ Прочитано:

1.067

Усвоен Годишниот извештај за работата на Судскиот совет за 2021 година

Судскиот совет на Република Северна Македонија го разгледа и усвои Годишниот извештај за работата на Судскиот совет на Република Северна Македонија за 2021 година.

Во прилог е извештајот: Годишен извештај за работата Судскиот совет на Република Северна Македонија за 2021 година