/Прочитано:

247

Усвоен Предлог-законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста

„Владата на РСМ го усвои Предлог-законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста заради усогласување на националното законодавство од областа на јавните набавки со европските директиви за јавни набавки.

Со овој предлог-закон се постигнува зголемување на транспарентноста и ефикасноста на системот на јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста, со што ќе се надмине и забелешката на Европската комисија во нејзините годишни извештаи за напредокот на земјата“, информираат од Владата.

Јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста ќе се уредат со посебен закон

М.В