/ Прочитано:

1.350

Утврден Предлог-законот за меѓународна соработка во кривичната материја

Владата го утврди Предлог-законот за меѓународна соработка во кривичната материја, кој на предлог на Министерството за правда ќе биде доставен на усвојување во Собранието.

„Со овој предлог за донесување Закон за меѓународна соработка во кривичната материја се уредуваат условите и постапката за меѓународна соработка во кривичната материја, која, меѓу другото, опфаќа пренос на кривични постапки, екстрадиција и извршување на кривични пресуди и трансфер на осудени лица“, велат од Владата.

Со новиот Закон за меѓународна соработка во кривичната материја ќе се регулираат институционалните облици на соработка

М.В