/ Прочитано:

1.162

Утврден Предлог-законот за поништување на правни акти, дејствија, мерки и правни последици од постапките за лустрација

Владата го утврди текстот на Предлог-законот за огласување ништовност и поништување на правни акти, дејствија, мерки и правни последици од постапките за лустрација.

„Со новото предложено решение, се пристапува кон отстранување на штетните последици по лицата кои беа жртви на овие постапки пред Комисијата за верификација на факти, пред надлежните судови и пред другите органи, и согласно Предлог-законот, за  оштетените лица од наведените акти и дејствија се предвидува надоместок на штета.

Со овој Предлог-закон, кој ќе биде пуштен на усвојување во Собранието на Северна Македонија, се заокружува правната рамка како стратешка цел на реформата во правосудството во однос на обезбедување на независноста и непристрасноста и се пристапува кон реализација на стратешката насока за воспоставување на законска рамка за поништување на мерките и правните последици од процесот на лустрација“, образложуваат од Владата.

М.В