/Прочитано:

560

Утврден Предлог-законот за управување со движење на предметите во судовите (АКМИС)

Владата го утврди Предлог-законот за управување со движење на предметите во судовите (АКМИС)

„Предлог-законот за управување со движење на предметите во судовите (АКМИС) произлегува од потребата за реформа на судството во Република Северна Македонија, зацртана во Стратегијата за реформа на правосудниот сектор, стратегиската цел на Република Северна Македонија за членство во ЕУ и НАТО и од потребата за остварување на преземените обврски  за спроведување на ефикасни и континуирани реформи во судството базирани  на европските стандарди“, велат од Владата.