/ Прочитано:

1.488

Измени во Законот за стечај со цел побрзо да се завршува стечајната постапка

Четврток, 9 мај 2013 –  Електронска продажба на стечајната маса и електронско именување стечаен управник се дел од измените на Законот за стечај што Владата ги усвои на последната седница. Како новина се воведува и реорганизација на должникот пред отворањето на стечајната постапка и стечајна постапка од мала вредност.

Министерот за економија Ваљон Сарачини денеска на прес-конференција истакна дека со измените во кои се предвидени точно прецизирани рокови се очекува стечајните постапки да завршуваат многу побрзо за разлика од досега.  

Подетално, министерот Сарачини објасни дека се предлага продажбата на имотот да оди по електронски пат со лицитација без почетна цена, а во случај кога ќе има три неуспешни обиди во рок од 90 дена, да се пристапи кон физичка делба на имотот на доверителите. Со реорганизацијата на должникот ќе се овозможи поголема гаранција за доверителот во процесот на наплата на своите побарувања со што ќе се намали и ризикот компанијата што оди во стечај да го загрози работењето на своите партнери. Стечајната постапка од мала вредност ќе се применува во случај кога вредноста на стечајната маса е до еден милион денари. Во овој случај се предвидува стечајниот управник да предлага мерки до Собранието кое ќе донесе одлука и таа потоа ќе биде одобрена од стечајниот судија. Поголема транспарентност во изборот на стечаен управник и рамноправна распределба на предметите се очекува да се постигне и со електронското именување на стечајните управници.

„Досега анализите покажуваа дека кај мал дел на стечајните управници биле сконцентрирани најголем број стечајни постапки. Имаше случаи кога еден стечаен управник имаше над 15 до 20 стечајни постапки, а имаше стечајни управници кои во истиот момент немаа предмет“, истакна министерот Сарачини.   

Според експертот Дејан Костовски, со измените се добива добро законско решение со кое ќе се забрзаат стечајните постапки. Според Костовски, стечајната постапка треба во голем дел да заврши за околу 18 месеци. Измените на Законот за стечај се очекува да стапат на сила од 1 јануари 2014 година. Во првите два месеца од годинава има вкупно седум заклучени постапки. Моментално активни постапки се околу 255, а отворени 40.

Во 2012 година имало 110 заклучени постапки, а процесот на времетраење на постапката бил една година и четири месеци, додека во 2011 година имало 78 заклучени постапки, а времетраењето било околу една година и осум месеци.