/ Прочитано:

786

Во подготовка измени на Законот за ДДВ

Министерството за финасии подготвува измени на Законот за ДДВ. Поради потребата од прецизирање и појаснување на одредени одребди, велат од Министерството, се предлагаат измени и дополнувања во Законот за данокот на додадена вредност. Исто така, се спроведуваат и одредени мерки пропишани во Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија.

М.В