/ Прочитано:

748

Во подготовка измени на Законот за енергетика

Министерството за економија подготвува измени на Законот за енергетика.

„Со предложените измени и дополнувања на Законот за енергетика се врши транспонирање на Регулативата 1227/2011 за интегритет и транспарентност на пазарите на енергија на големо, Регулативата 1988/2018 за управување со енергија и Регулативата 2015/1222 за воспоставување на распределба на капацитет и управување со загушувањата, како и усогласување со Законот за прекршоци“, посочуваат од Министерството.