/ Прочитано:

1.864

Во подготовка Закон за материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација

Министерството за труд и социјална политика подготвува Предлог-закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата.

„Со новиот закон се овозможува материјално обезбедување на лица на кои им престанал работниот однос по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок во периодот од 1 јануари 1993 до 30 јуни 2019 година, во претпријатија со доминантна сопственост на државата или по нивна приватизација, доколку не го промениле единствениот матичен број на субјектот, а во случај на промена истите да произлегуваат од претпријатието со доминантна сопственост на државата“, образложуваат од МТСП.

До Собранието доставен Предлог-закон за обезбедување надомест за уште 1.600 стечајци

МТСП: Усвоени измените на Законот за стечајци за да се опфатат  дополнителни 1.900 лица

МТСП: Усвоен е предлог-законот за стечајци со кој 3.000 лица ќе бидат материјално обезбедени

М.В