/Прочитано:

699

ВОДИЧ: „Европски суд за човекови права – прашања и одговори за адвокатите“

Советот на адвокатски комори и правни здруженија на Европа (CCBE) ja објави ажурираната верзија на Водичот за адвокати за водење на постапки пред Европскиот суд за човекови права. Водичот, кој Советот го објавува на англиски јазик, може да се преземе на следниот  линк.