/ Прочитано:

742

Второ читање на Законот за практикантство

Предлог-законот за практикантство е на второ читање пред Законодавно-правната комисија. Со Предлог-законот за практикантство се предвидува практикантите да добиваат месечен надоместок.

Во законското образложение се вели дека законот ќе овозможи целосно да се искористи потенцијалот на практичната работа и голем број на млади невработени лица без практично искуство одреден временски период да реализираат практична работа во реални услови, со што ќе станат поконкурентни и потоа полесно ќе се вклучат на пазарот на трудот.

Предлог-законот предвидува практикантот да добива месечен надоместок за време на практичната работа кај работодавачот, и тоа: од 42% до 74% од минималната нето-плата за практикантска работа до три месеци и во висина на минималната нето-плата за практикантска работа над три месеци…Што се предвидува во новиот Предлог-закон за практикантство?

Прво читање на Предлог-законот за практикантство, со кој се предвидува практикантите да добиваат месечен надоместок

Законот за практикантство влегува во собраниска процедура – практикантите ќе добиваат месечен надоместок

Што се предвидува во новиот Предлог-закон за практикантство?

Практикантската работа законски ќе се регулира – МТСП подготвува нов Закон за практикантство

ДИСКУСИЈА ЗА ЗРО И ПРАКТИКАНТСКАТА РАБОТА: Се подготвува нов Закон за практикантство

М.В