/ Прочитано:

968

За утврдените законски измени за одгледувањето канабис за медицински цели ќе има јавна расправа

Владата го утврди текстот на Предлог-законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции, чија цел е спречување и сузбивање на злоупотребата на опојните дроги и психотропните супстанции, спречување на недозволено производство и промет на опојни дроги, психотропни супстанции и растенија од кои може да се добие опојна дрога и супстанции кои можат да се употребат за производство на опојни дроги или психотропни супстанции, заштита на животот и здравјето на луѓето и контрола на опојните дроги и психотропните супстанции.

„Предлог-законот, меѓу другото, предвидува одгледувањето на канабис за медицински цели да биде дозволено само на правни лица кои имаат одобрение за одгледување на канабис донесено од Министерството за здравство, по претходно добиена согласност од Владата, како и дека секоја измена во сопственичката структура треба да биде одобрена од страна на Владата.

Во текстот на Предлог-законот во оваа дејност се наведува дека компаниите кои ќе се стекнат со лиценца за производство на канабис во медицински цели ќе бидат должни да уплатуваат средства во висина од 10% од вкупниот износ без пресметан ДДВ на излезната фактура за продажба на производи согласно овој закон, на соодветна сметка, кои се приход на Буџетот на Република Северна Македонија. За овие средства, како прилив во Буџетот на државата, Владата на Република Северна Македонија ќе донесува посебна програма за нивната намена и за начинот на користење, во која приоритет ќе имаат лековите за ретки болести и други приоритети во здравствената заштита.

Дел од овие средства ќе бидат наменети и за одржливо финансирање на Агенцијата за контрола на одгледувањето и екстракцијата на канабис и производи од канабис за медицински и научни цели, како самостоен орган на државната управа со својство на правно лице, која се предвидува да биде основана во согласност со овој предлог-закон.

Утврдениот текст на Предлог-законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции ќе биде ставен на јавна расправа“, образложуваат од Владата.

Заклучоци од јавната расправа за економските и здравствените придобивки од легализација на канабисот

Измени на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции во врска со извозот

Канада – легализација на канабисот чија цел е и спречување на криминалот

Предложени законски измени за дистинкција меѓу поимот коноп за индустриска употреба и канабис за медицински цели

Се одржа втората научна трибина посветена на употребата на канабисот во медицински цели

„Да ги следиме современите трендови за легализација на канабисот“ – порачa стручната јавност пред бројната публика на Правниот факултет

„Се залагаме за целосна декриминализација на канабисот“ – ЈАНАКИ МИТРОВСКИ, адвокат и еден од основачите на Здружението за декриминализација на канабисот во РМ

Се основаше Здружение за декриминализација на канабисот

АДВОКАТ ЈАНАКИ МИТРОВСКИ: Вака предложената медицинска употреба на канабисот мириса на фармацевтски монопол

„СУПЕРИОРЕН ЕЛИКСИР НА БЕСМРТНОСТА“ – Законските измени за легализација на марихуаната во медицински цели пред пратениците

ХОПС: Потребен е посебен закон за медицинската употреба на канабисот – лесен пристап до евтини лекови

ТЕКСТ НА ЗАКОНСКИТЕ ИЗМЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА КАНАБИСОТ ВО МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ: Дефиниции на коноп и масло од канабис, начин на одгледување, производство и казни

Наспроти стереотипите: Легализација како начин на сузбивање на трговијата со наркотици – адвокат Јанаки Митровски

М.В