/ Прочитано:

1.598

Задолжително доставување потврди за вакцинален статус при упис во училишни и предучилишни установи

Министерството за здравство ја известува јавноста дека службено се објавени измените и дополнувањата на Правилникот за водење на педагошката документација и евиденција во детска градинка и центар за ран детски развој, донесени од министерот за труд и социјална политика, со кои сега се прецизира дека при упис на дете во градинка, задолжително се приложува потврда за неговиот вакцинален статус, и без оваа потврда детето не може да биде запишано во предучилишна установа.

„Напоменуваме дека во потврдата треба да стои дека детето ги примило сите вакцини кои се предвидени според вакциналниот календар.

За децата кои се запишуваат во прво одделение во основните училишта, во мај, за следната учебна година, при запишувањето, родителот е должен да достави потврда за примените задолжителни вакцини за детето, издадена од надлежна здравствена установа. Станува збор за обврска пропишана со член 46 став (2) од Законот за основното образование.

Здравствените установи не смеат да издаваат потврди ако детето не ги примило задолжителните вакцини.

Потврдите кои се приложуваат при упис на дете во основно училиште се издаваат во здравствените домови каде што има вакцинални пунктови и истите се бесплатни.

На територијата на Република Северна Македонија во моментов е прогласена епидемија на морбили. Воедно, потсетуваме дека е задолжително вакцинирањето со МРП вакцина, како и останатите вакцини предвидени според вакциналниот календар“, велат од Министерството за здравство.

Граѓанската иницијатива за законски измени за незадолжителна вакцинација во собраниска процедура

Вакцинацијата од уставноправен аспект во една од одлуките на Уставниот суд

М.В