/Прочитано:

473

Законот за авторското право ќе се усогласува со Законот за прекршоците

Министерството за култура подготвува измени на Законот за авторското право и сродните права.

„Целта на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права е усогласување со Законот за прекршоците заради хармонизација на правниот систем“, посочуваат од Министерството.

Со Законот за авторското право и сродните права се уредуваат правото на авторите над своите авторски дела, правата на уметниците изведувачи, на произведувачите на фонограми, на произведувачите на видеограми (филмски продуценти), на радио-телевизиските организации, на издавачите и на изготвувачите на бази на податоци над своите предмети на сродни прва, остварувањето и заштитата на авторското право и сродните права и важењето на законот.

Со новиот Закон за прекршоците се уредуваат општите услови за пропишување на прекршоците и прекршочните санкции, општите услови за утврдување на прекршочната одговорност, изрекувањето и извршувањето на прекршочните санкции и се пропишуваат прекршочните постапки.

И Законот за употребата на македонскиот јазик ќе се усогласува со Законот за прекршоците

Повеќе закони од областа на културата ќе се усогласуваат со новиот Закон за прекршоците

Законот за правда за децата ќе се усогласува со Законот за прекршоците

Законот за заштита на укажувачи ќе се усогласува со Законот за прекршоците

Усогласување на закони од областа на туризмот со Законот за прекршоците

Законите од областа на образованието ќе се усогласуваат со Законот за прекршоците

Повеќе закони за комуналните дејности и транспортот ќе се усогласуваат со Законот за инспекциски надзор

Повеќе закони за урбанизмот ќе се усогласуваат со Законот за инспекциски надзор

Законот за занаетчиство ќе се усогласува со Законот за инспекциски надзор и со Законот за прекршоците

Во подготовка измени на Законот за Царинската управа

Усогласување на законите за едношалтерскиот систем и за трговските друштва со Законот за прекршоците

Повеќе закони од областа на животната средина ќе се усогласуваат со Законот за прекршоците

МВР подготвува измени на повеќе закони заради усогласување со новиот Закон за прекршоците во делот на глобите

Второ читање на законите за прекршоците, за управните спорови и за судовите

Законите за прекршоците, за управните спорови и за судовите пред Комисијата за европски прашања

Што се предвидува со најновите предложени измени на Законот за судовите, чиј текст го објави Министерството за правда

Пакетот закони од областа на правосудството усвоени на владина седница

Владата ќе расправа за повеќе закони од областа на правосудството предложени од Министерството за правда

Новините во Законот за прекршоците со кои се предвидува намалување на висината на казните

Одржана јавна расправа за нацрт-текстот на Предлог-законот за прекршоците

Измени на Законот за прекршоци чија цел е намалување на прекршочните глоби

„Инфлација од прекршоци во надлежност на несудски прекршочни органи“ – Стратегија за реформи во правосудството

M.В