/ Прочитано:

4.006

Законот за личен доход ќе се носи по скратена постапка: Кои решенија ги содржи новиот пропис

Владата на РМ го поднесе во Собранието на РМ новиот Предлог-закон за личниот доход, по скратена постапка. Целта на Предлог-законот за данокот на личен доход е да овозможи поправеден систем на оданочување на доходот на граѓаните, намалување на социјалната нееднаквост, зголемување на буџетските приходи, како и надминување на одредени слабости на постојниот Закон за персоналниот данок на доход.

Предлог-законот ги содржи следните решенија:

уредување на одделните видови на доход кој подлежат на оданочување со данокот на личен доход;

– воведување на прогресивно оданочување на доходот од  работа (плати, пензии, договори за дело), доходот од авторски права, доходот од самостојна дејност и доходот од продажба на сопствени земјоделски производи, односно воведување на стапка од 18% која ќе се пресметува и плаќа на  даночната основа  која надминува 1.080.000 денари на годишно ниво, односно 90.000  денари месечно. За даночната основа до 90.000 денари месечно, односно 1.080.000 денари годишно, останува примената на даночната стапка 10%;

– оданочување на доходот од закуп и подзакуп, дивиденди, капитални добивки, добивки од игри на среќа и другиот доход со единствена стапка од 15%;

– оданочување на капиталните добивки од хартии од вредност и на каматите од  депозити (на делот од каматите кој надминува 250 евра годишно) со стапка од 15%, почнувајќи од 2020 година;

– зголемување на износот на даночното намалување кај платите и пензиите;

– намалување на нормираните трошоци кои се земаат во предвид при утврдување на даночната основа за одделните видови на доход, односно приближување на нивната висина до висината на овие трошоци во земјите од регионот;   

– преформулација на одредени  термини кои се користат во постојниот закон за персоналниот данок на доход  и

–  преуредување на структурата на постојниот закон и допрецизирање на дел од законските одредби.

УЈП во врска со новиот Закон за личен доход и одложувањето на обврската за  пензионерите

Новиот Закон за личен доход и за прогресивно оданочување влегува во собраниска процедура

Банкарите бараат предложените даночни измени да се одложат до влезот на Македонија во ЕУ

Заклучоци на Стопанската комора на Македонија во врска со предложената даночна реформа

Коментар на „ЦИВИТАКС“ за предложената даночна реформа

Примања на кои не се плаќа данок на доход според новиот Предлог-закон за данокот на личен доход

Видови доход кои се предмет на оданочување според новиот Предлог-закон за данокот на личен доход

Целосен текст на новиот Предлог-закон за данокот на личен доход

Министерството за финансии објави анализа за даночната реформа

Измени на данокот за личен доход: Дополнителна стапка од 8% за делот од доходот кој надминува 90.000 денари месечно

Компаниите го поздравуваат одложувањето на најавената даночна реформа за прогресивно оданочување

Компаниите со истражување за прогресивното оданочување на личниот доход:  Не е погоден момент за вакво оданочување

Даночната политика во фокусот на Роуд-шоуто на слободниот пазар

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ: Потребно е праведно оданочување – богатите да плаќаат повеќе, а сиромашните помалку

„Фајнанс тинк“ за  буџетските ефекти од потенцијален прогресивен данок на доход

„Фајнанс тинк“ за извештајот на ММФ во врска со даноците, пензионирањето, минималната плата и социјалната помош

Трибина за данокот и за заштитата на правата на даночните обврзници

М.В