/ Прочитано:

1.388

Законот за правда за децата ќе се усогласува со Законот за прекршоците

Министерството за правда подготвува измени на Законот за правда за децата. Целта на овој предлог-закон е усогласување на прекршочните одредби на Законот за правда за децата со одредбите на Законот за прекршоци.

„Во Законот за правда за децата се содржани одредби за санкции за дејствија што со закон се предвидени како прекршоци. Во Глава петнаесетта (членови 137 – 144) се уредува прекршочната постапка. Во Глава осумнаесетта се предвидени прекршочни одредби. Со донесувањето на Законот за прекршоци  се наметна потребата од усогласување на Законот за правда за децата со овој закон“, информираат од Министерството.

Законот за заштита на укажувачи ќе се усогласува со Законот за прекршоците

Усогласување на закони од областа на туризмот со Законот за прекршоците

Законите од областа на образованието ќе се усогласуваат со Законот за прекршоците

Повеќе закони за комуналните дејности и транспортот ќе се усогласуваат со Законот за инспекциски надзор

Повеќе закони за урбанизмот ќе се усогласуваат со Законот за инспекциски надзор

Законот за занаетчиство ќе се усогласува со Законот за инспекциски надзор и со Законот за прекршоците

Во подготовка измени на Законот за Царинската управа

Усогласување на законите за едношалтерскиот систем и за трговските друштва со Законот за прекршоците

Повеќе закони од областа на животната средина ќе се усогласуваат со Законот за прекршоците

МВР подготвува измени на повеќе закони заради усогласување со новиот Закон за прекршоците во делот на глобите

Второ читање на законите за прекршоците, за управните спорови и за судовите

Законите за прекршоците, за управните спорови и за судовите пред Комисијата за европски прашања

Што се предвидува со најновите предложени измени на Законот за судовите, чиј текст го објави Министерството за правда

Пакетот закони од областа на правосудството усвоени на владина седница

Владата ќе расправа за повеќе закони од областа на правосудството предложени од Министерството за правда

Новините во Законот за прекршоците со кои се предвидува намалување на висината на казните

Одржана јавна расправа за нацрт-текстот на Предлог-законот за прекршоците

Измени на Законот за прекршоци чија цел е намалување на прекршочните глоби

„Инфлација од прекршоци во надлежност на несудски прекршочни органи“ – Стратегија за реформи во правосудството

M.В