/ Прочитано:

1.747

Законски измени за даночно ослободување на субјекти од областа на спортот

Министерството за правда, врз основа на предлогот на Агенцијата за млади и спорт, го поднесе на разгледување и Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за спортот, со кој се предлага даночно ослободување по Законот за данок за националните спортски федерации, за спортските клубови, за активни спортисти од олимписки и неолимписки спортови, како и други правни субјекти кои имаат решение за вршење на дејност спорт.

Даночното олеснување ќе се користи врз основа на ваучер издаден од страна на органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, со што ќе се обезбедат значителни средства за поддршка на спортот и спортистите.

Ќе се менува Законот за спортот во врска со предложениот Закон за данокот на добивка

Измените на Законот за данокот на добивка по скратена постапка во собраниска процедура

Ќе се менува Законот за спортот во врска со предложениот Закон за данокот на добивка

Што се предвидува во предложените измени на Законот за данокот за добивка

Се подготвуваат измени на Законот за данокот на добивка

М.В