/ Прочитано:

1.332

Законски измени за јавнообвинителските службеници во СЈО по скратена постапка

Во Собранието се предложени измени на Законот за јавнообвинителска служба, по скратена постапка. Главната цел на донесувањето на овој закон е пополнување на правната празнина во однос на јавнообвинителските службеници во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите.

„Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за јавнообвинителска служба содржи 6 члена.

Со членот 1 се предвидува можност за исплата на додатоци на истражителите вработени или упатени во јавно обвинителство.

Со членот 2 се менува членот 120-в во насока на додавање на надлежност на Јавниот обвинител на Република Северна Македонија да одлучува за сите прашања кои се однесуваат на работниот однос на јавнообвинителските службеници и лицата вработени во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите кои вршат технички и помошни работи, но само доколку нема избрано Јавен обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите.

Во членовите 3, 4 и 5 во постапките за  вработување, пополнување на работните места и преземање на вработени во судовите, јавните обвинителства, органите на државната управа, државните органи и други државни институции во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите како јавнообвинителска служба покрај на Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите, надлежност во постапките му се дава и на Јавниот обвинител на Република Северна Македонија доколку нема избрано Јавен обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите.

Со членот 6 се уредува влегувањето во сила на законот“, се посочува во законското објаснување на измените.

М.В