/ Прочитано:

834

Започна проектот за следење на работата на Антикорупциската комисија

Институтот за човекови права, во соработка со Транспарентност Македонија, започна со спроведување на проектот за следење на работата на Државната комисија за спречување на корупцијата со цел зголемен јавен надзор врз нејзината работа, поддржан од Британската амбасада Скопје.

На настанот беа промовирани проектот, методологијата за следење, целите што треба да бидат постигнати преку проектот, како и Извештајот за капацитетот на администрацијата на ДКСК. Ана Јаневска-Делева, извршен директор на Транспарентност Македонија, истакна дека мониторингот на Комисијата ќе се прави по нова методологија, а во согласност со новите ингеренции на Комисијата. Според Делева, Комисијата треба да се доекипира и да се опреми за да може да ја извршува функцијата за сузбивање на корупцијата и на конфликтот на интереси во општеството.

„Антикорупциската комисија покажа дека работи неселективно, но во иднина треба да води сметка да ги сработи посуштинските работи за борба против корупцијата и конфликтот на интереси“, беше истакнато на денешниот настан.

Претседателката на Институтот за човекови права, Маргарита Цаца Николовска, истакна дека е позитивно тоа што Комисијата е транспарентна, но дека во иднина ќе треба да се обрне внимание на посериозните предмети.

Претседателката на ДКСК, Билјана Ивановска, рече дека е добро што проектот се спроведува на почетокот на работата на Комисијата. Тоа, нагласи Ивановска, ќе укаже за напредокот во работата на Комисијата, но и за тоа до каде ни е и напредокот во справувањето со предизвиците со кои се соочуваме.

„Ефикасното воспоставување и функционирање на системот во согласност со новите проширени и зајакнати надлежности утврдени со Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, а и на веќе воспоставените надлежности со Законот на заштита на укажувачите и Законот за лобирање, ќе биде во фокусот на ДКСК во 2019 година, при што ќе се раководи од принципите на законитост и одговорност“, се вели во Програмата за работа на ДКСК за 2019 година.

КОРУПЦИЈАТА СЕ СМЕТА ЗА СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ: Извештај и препораки на ГРЕКО

Антикорупциска: Кога премиерот би се избрал за министер за финансии, би настанала повреда на законските одредби

Антикорупциската комисија ќе ја усвојува Стратегијата за заштита на укажувачи

Меѓуинституционална соработка за борбата против корупцијата и перењето пари

Антикорупциската комисија ќе има пристап до податоците кои се банкарска тајна

Меморандум за соработка меѓу Академијата за судии и јавни обвинители и Државната комисија за спречување на корупцијата

Средба на Антикорупциската комисија и граѓанските организации

Комисијата за прашања на изборите и именувањата ги утврди членовите и претседателот на Антикорупциската комисија

Собраниска постапка за утврдување предлог-листа за именување на претседател и членови на Антикорупциската комисија

Собранието ја објави ранг-листата на кандидати за претседател и за членови на Државната комисија за спречување на корупцијата

Република Македонија на Индексот за перцепција на корупцијата се наоѓа на многу ниско место

Оглас за именување претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата

Секој има право да пријави сомневање за корупција, се пропишува во новиот Закон за спречување на корупцијата

Законите за спречување на корупцијата и за слободен пристап до информации во собраниска процедура

Предлог-законот за спречување на корупцијата ќе добие европско знаменце за да се забрза неговото донесување

Објавен текстот на новиот Предлог-закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Се подготвува Предлог-закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Последни препораки од европски експерти за Законот за спречување на корупција

Транспарентноста е еден од клучните предуслови за вистинска борба против корупцијата

Конференција посветена на Меѓународниот ден на борбата против корупцијата

Јавна расправа за новиот Закон за спречување на корупцијата – козметичко или суштинско решение

Во Собранието започна постапката за донесување нов Закон за спречување на корупција и судир на интереси

Новиот Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси во собраниска процедура

Антикорупциската комисија да биде формирана според меѓународните стандарди за независност и неселективност

ОЦЕНКА НА ГРЕКО ЗА МАКЕДОНИЈА: Разочарувачки резултати за превенцијата на корупцијата

Втората верзија на измените на Законот за спречување на корупција на увид на јавноста

Клучните новини во предложените измени на Законот за спречување на корупцијата

Министерката за правда ги образложи измените на Законот за спречување на корупцијата за кои ќе има јавна дебата

Новата антикорупциска комисија ќе биде составена од експерти

Во подготовка измени на законска регулатива за спречување на корупција и на повеќе прописи од правосудството

Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата бара професионализам, департизација и интегритет од членовите на ДКСК

М.В