/ Прочитано:

585

Зголемен бројот на обвинети и осудени лица

Државниот завод за статистика објави соопштение со статистички податоци за пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители на кривични дела и деца во судир со законот за 2020 година

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на пријавените полнолетни лица – познати сторители на кривични дела во 2020 година, во споредба со 2019 година, е зголемен  за 11,8 %.

Во 2020 година, во споредба со 2019 година,  бројот на осудените полнолетни лица е зголемен  за  34,8 %, а бројот на обвинетите лица е зголемен за 29,7 %.

Бројот на пријавените деца во судир со законот – сторители на кривични дела во 2020 година, во споредба со 2019 година, е зголемен за  16,2 %.

Во 2020 година, во споредба со 2019 година, бројот на осудените деца во судир со законот – сторители на кривични дела е зголемен за 15,1 %.

Соопштението во целост

М.В