/ Прочитано:

874

Жената има право на репродуктивна слобода, истакна министерката за труд и социјална политика на форум во Мексико

Министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска се обрати на Форумот „Генерација еднаквост“, кој се одржа онлајн, оваа година со седиште во Мексико Сити од 29 до 31 март, во  организација на UN Women и владите на Франција и Мексико.

„Женското здравје, правата, можностите и пристапот до здравствена заштита на жените се во фокусот на сексуалните и репродуктивни права.

Со последните измени на Законот за прекин на бременост жената има право на репродуктивна слобода, самата да одлучува за сопственото тело, дали, кога и колку деца ќе роди“, истакна министерката Шахпаска во своето обраќање.

Таа потенцираше дека концептот на Владата на Република Северна Македонија „Едно општество за сите“ подразбира дека жените и мажите треба да имаат еднакво право на човечки, социјален, економски и културен развој. Ова, додаде таа, е концепт кој доследно се имплементираше изминатиот период и нè прави лидери во регионот.

„Здравствениот систем е должен да одговори соодветно и квалитетно, во согласност со најсовремените стандарди на медицината базирана на докази. Оттука, со воведувањето на медикаментозен абортус во чекор сме со европските практики и протоколи“, посочи Шахпаска.

Таа зборуваше за превентивните програми со кои се овозможува рано откривање на промените на репродуктивните органи кај жените, рана дијагностика и висок процент на успешно лекување. Тоа генерира и заштеда на сериозни финансиски средства затоа што жените, по успешно лекување, се враќаат на пазарот на трудот.

„Воведени се нови терапии за рак на дојка и секоја жена има навремен пристап до нив. Обезбедени се и бесплатни ортопедски градници за оперираните жени. Воведена е и најнапредна технологија за скрининг на рак на дојка во рана фаза, со точна и прецизна дијагностика, што е од клучна важност за понатамошниот третман на пациентките“, истакна министерката.

Во поглед на образованието, министерката информираше дека е подготвен тригодишен акциски план за пилотирање на сеопфатно сексуално образование, при што развиени се едукативни модели за негово спроведување, подготвена е наставна програма на ученици од 13-годишна возраст до 15-годишна возраст и прирачник за наставници за спроведување на овој пилот-проект.

„Министерството за труд и социјална политика работи на изготвување на новата Стратегија за родова еднаквост 2021–2026 година. Работната верзија на новиот Закон за родова еднаквост е готова, по што ќе отвориме широка дебата во општеството, со единствена цел воспоставување на ефикасен систем на родова еднаквост“, додаде Шахпаска.

Таа нагласи дека Република Северна Македонија продолжува да работи на унапредување на човековите права, вклучително и на сексуалните и репродуктивните права на жените, како предуслов за општество втемелено на демократски принципи.

Република Северна Македонија од ноември 2020 година е партнер во Акциската коалиција за сексуално и репродуктивно здравје и има свои претставници од Министерството за труд и социјална политика и Министерството за здравство, кои активно учествуваа во подготовката на визијата, акциите и тактиките на оваа Коалиција.

Форумот во Мексико е главна глобална пресвртна точка за родовата еднаквост. Тој претставува значаен напор за обединување на владите, корпорациите и креаторите на промени од целиот свет за да ги дефинираат и да ги најават своите амбициозни инвестиции и политики. Овој форум претставува и вовед во главниот настан кој ќе се случува во Париз од 30 јуни до 2 јули 2021 година, на највисоко ниво.

М.В