/ Прочитано:

719

Обука 2 од серијалот „Како да станам газда“: Фактури, трошоци, бројки, бројки, профит

Академик организира серија обуки „Како да станам газда“, чија цел е да им се дадат основни знаења и информации на сите оние кои сакаат да започнат свој бизнис. Овие практични и интересни обуки ќе понудат кратки и јасни одговори на конкретни прашања за тоа како се станува газда. Структуирани во четири теми: И јас сакам да имам фирма, Фактури, трошоци, бројки, бројки, профит, Имате ли 5 минути? и Време е за реклама, обуките ќе ги опфатат сите најважни области од работењето на еден бизнис, а нашите искусни и стручни обучувачи ќе ви зборуваат за темите од областа на правото, маркетингот, сметководството и продажбата на разбирлив и јасен начин.

Втората обука од серијалот, насловена Фактури, трошоци, бројки, бројки, профит, има за цел да ви ја приближи темата сметководство, за кое велат дека е „јазикот на бизнисот“. Водењето бизнис подразбира одговорност, односно бара да бидете во рамки на законската регулатива која ќе го официјализира вашиот успех, па и неуспех. Дали сте успешен или не, ќе се гледа преку презентирање на финансиските извештаи кои се резултат на системско евидентирање на сите ваши деловни потфати, а за сето тоа е неопходно сметководството.

Во рамки на програмата за оваа обука, ќе бидат опфатени следниве прашања:

 • Зошто треба да имате сметководител откако ќе отворите фирма?
 • Што се даноци?
 • Кои видови даноци постојат во нашата држава?
 • ДДВ (дали и кога станувам ДДВ обврзник; на колку време се плаќа ДДВ; зошто мора да го изразам ДДВ-то, а кога не треба?…….)
 • Што се мора да содржи една фактура?
 • Како да правам фактури, во ворд/ексел или мора да имам апликација за изготвување фактури?
 • Зошто про-фактура, а кога фактура?
 • Данок на добивка (што е добивка, односно профит; кога се плаќа; колку се плаќа; непризнаени трошоци?….)
 • Данок на личен доход (што е приход што се оданочува, кој го плаќа, по која стапка?….)
 • Акцизи (за кои стоки, кога, колку се плаќа?….)
 • Данок на имот, данок на наследство и подарок, данок на промет на недвижности (на кој имот се однесува, кој го утврдува износот, многу ли се плаќа?…..)
 • Придонеси од задолжително социјално осигурување (пензиско и инвалидско, здравствено осигурување и уште нешто, што прави голема разлика меѓу бруто и нето плата….)

Обуката ќе ја спроведе овластениот сметководител и сопственик на сметководственото биро Примаконти, г-дин Гоце Кузмановски, кој има долгодецениско и непроценливо искуство во вршењето сметководствени работи.

 

ЛокацијаНетавил (https://netaville.mk)

Датум: 01.06.2024 година

Време: од 12:00 до 14:00 часот

Цена: 1.600 ден. со вклучен ДДВ

 

Можете да се пријавите на адресата за е-пошта practicum@akademik.com.mk или да се јавите за дополнителни информации на телефоните:

+389 071232342 и
+389 071232593.

Во пријавата за учество на обуката треба да ги наведете името и презимето, информациите за субјектот кој ќе го врши плаќањето, адресата за е-пошта која ќе биде користена за да ги добиете е-материјалите од обуката и е-сертификатот за учество на обуката и телефонскиот број на учесникот за контакт.