Пријава за АКАДЕМИК обука

Тип на корисник:

-Доколку претходно резервираното присуство на обуките се откаже 2 дена пред денот на одржувањето на обуката, учесникот/-чката е ослободен/-а од обврската да ја плати котизацијата;

-Доколку претходно резервираното присуство на обуките се откаже 1 ден пред денот на одржувањето на обуката, учесникот/-чката плаќа 50% од котизацијата;

-Доколку корисникот не го откаже претходно резервираното присуство и не се појави на обуката, учесникот/чката плаќа 100% од котизацијата.