/ Прочитано:

257

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во јули 2024 година

Погледнете ја листата на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во јули 2024 година, односно потсетете се кои одредби од Законот за акцизите стапуваат во примена, односно кои одредби од Правилникот за начинот за управување со кредитниот ризик на финансиско друштво почнуваат да се применуваат.

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец јули 2024 година