/ Прочитано:

1.018

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена во месец октомври 2021 година

Во новата листа на прописи чиишто одредби стапуваат во примена во месец октомври 2021 година се наоѓа само еден закон. Имено, на 1 септември стапуваат во примена одредби од Законот за облигационите односи кои се однесуваат на договорните камати.