/ Прочитано:

1.190

Неправилности што ги регистрирале посматрачите на МОСТ

Недела, 24 март 2013 – Според потврдените информации кои се дојавени од набљудувачите и регионалните канцеларии на МОСТ, досега се забележани се неколку неправилности на повеќе гласачки места. Од семејно гласање, нарушување на тајноста на гласањето па се до сугерирање на граѓаните за кого да го дадат својот глас, информираат од МОСТ. 

 • Гласачко место 1537 општина Пробиштип, на едно лице му е дадено да гласа пред да се провери во ИС и додека тој бил зад параванот ИО утврдил дека тоа лице не е на ИС. Ливчињата се поништени и направен е записник.
 • Гласачко место 0937 општина Кратово параванот за гласање има отвор поради што е нарушена тајноста на гласањето.
 • Гласачко место 0845 општина Кочани имало 15 минутен прекин поради распани УВ ламби. Поправени се и продолжило гласањето.
 • Гласачко место 0678 општина Кавадарци партиски набљудувач правел список со гласачи бидејќи се читаат на глас. По реакција на останатите членови на ИО и набљудувачите списокот му е одземен и скинат по што гласањето продолжило.
 • Гласачко место 2563 општина Ѓорче Петров набљудувач на политичка партија во 7 случаи им помагал на гласачите при гласањето и им сугеририрал за кого да гласаат.
 • Гласачко место 2916 општина Чаир гласач не бил запишан во ИС, а му било дозволено да гласа.
 • Гласачко место 1583 општина Радовиш забележани повеќе од 10 случаи на семејно гласање, како и случај во кој едно лице им помага за гласање на повеќе лица.
 • Гласачко место 1906 село Лабуништа општина Струга забележани повеќе од 10 случаи на семејно гласање.
 • Гласачко место 1908 село Лабуништа општина Струга забележани 14 случаи на семејно гласање.
 • Гласачко место 1905 село Лабуништа општина Струга повеќе од 35 случаи на семејно гласање.
 • Гласачко место 2613 општина Карпош регистрирано е неовластено присуство на носител на кандидатска листа во објектот.
 • Гласачки места 0276, 0277 и 0279 општина Пласница забележено е системско прекршување на процедурата на гласање. Забележани се повеќе од 60 случаи на семејно гласање и систематско на некористење на УВ ламба
 • Гласачко место 1253 општина Охрид регистрирани се два случаи во кои на гласачките ливчиња имало кандидат од друга општина. ОИК го посетила гласачкото место и овие ливчиња ги ставиле во посебен плик.
 • Гласачко место 1999 општина Тетово забележани повеќе од 35 случаи на семејно гласање.

  Забележано читање на глас на имињата на гласачите:

 • Гласачко место 2848 општина Центар
 • Гласачко место 0914 општина Кратово
 • Гласачко место 2860 општина Центар