/ Прочитано:

1.027

НОВОСТИ на akademika.com.mk: Пречистени текстови на законите во РМ на албански јазик

Петок, 25 декември 2013 – Од средината на јануари 2013 година стартуваше најновиот проект на Академика – пречистени текстови на законите во Република Македонија на албански јазик, единствен производ од ваков вид во земјата. 

Во моментов, покрај текстот на Уставот на Република Македонија и неговите амандмани, на akademika.com.mk на албански јазик се достапни и текстовите на 155 закони – бројка којашто постојано и со интензивно темпо ќе се зголемува.