/ Прочитано:

2.000

Адвокатот Зоран Стојановски објавува оглас за вработување правник

Адвокатот Зоран Стојановски од Тетово објавува оглас за вработување правник, на неопределено време.

Информации:

Огласот трае до 26.3.2017

Работно место: правник

Работен однос: неопределено

Работно време: 08,30 – 16,30

Неделно часови: 40

Основна плата: 23.457,00 денари

Контакт:

Адреса: бул. Борис Кидрич, 72, Тетово

E-mail:lawyer.ip.mk@gmail.com