/ Прочитано:

1.389

АЛКОНПРОЕКТ објавува оглас за вработување правник

фото

Друштвото за градежништво, трговија и услуги „АЛКОНПРОЕКТ“ ДООЕЛ експорт-импорт  објавува оглас за вработување правник, на неопределено време.

Информации

Работно место: правник

Работен однос тип: неопределено

Неделно часови: 40

Основна плата: 25.000,00 денари

Огласот трае до 18.7.2016

Контакт:

Адреса: ул. Јордан Хаџи Константинов-Џинот бр. 25, Центар, Скопје

Е-пошта: kontakt@alkonproekt.mk

Телефон: 075531245