/ Прочитано:

4.083

„АПАВЕ СЕЕ“ ДОО Скопје објавува оглас за вработување правник

foto

Друштвото за техничко испитување, анализа, промет и услуги „АПАВЕ СЕЕ“ ДОО Скопје објавува оглас за вработување правник на неопределено време.

Информации:

Работно место: правник

Работен однос тип: неопределено

Неделно часови: 40

Основна плата: 23.250,00 денари

Огласот трае до 24.8.2016

Контакт:

Адреса:  15-ти Корпус 1, Кисела Вода, Скопје

Е-пошта: info@apavesee.com

Телефон: 2464309