/ Прочитано:

2.582

АР-НИ Никола ДООЕЛ објавува оглас за вработување правник

Друштвото за производство, трговија и услуги АР-НИ Никола ДООЕЛ увозизвоз Гевгелија објавува оглас за вработување правник.

Информации:

Огласот трае до 26.3.2018

Работно место: правник

Работен однос: неопределено

Број на места: 1

Работно време: 7:30 – 15:30 часот

Неделно часови: 40

Основна плата: 40.000,00

Контакт:

Адреса: ул. „Борис Трајковски“ бр. 75 А

Тел: 072204250

Е-пошта: arni@jaka.mk