/ Прочитано:

1.187

„БОНАК КОМПАНИ“ објавува оглас за вработување правник

akademik foto 1

Друштвото за производство, трговија, услуги и превоз „БОНАК КОМПАНИ“ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово објавува оглас за вработување правник на неопределено време.

Информации:

Работно место: правник

Работен однос тип: неопределено

Неделно часови: 40

Основна плата: 30.000,00 денари

Огласот трае до 27.9.2016

Контакт:

Адреса: „АВНОЈ“ 165, Куманово

Е-пошта: bonaccompany@yahoo.com

Телефон: 070366417