/ Прочитано:

1.391

ЕЛ ТРАНС експорт-импорт објавува оглас за вработување правник

Друштвото за трговија, транспорт и услуги „ЕЛ ТРАНС“ експорт-импорт ДООЕЛ Гостивар објавува оглас за вработување правник.

Информации

Огласот трае до 4.4.2019 година

Работно место: правник

Работен однос:  неопределено

Основна плата: 18.000,00 денари

Контакт

Адреса:  ул. „Боге Вељаноски“ бр. 80, Гостивар

Тел: 042-217-215

E-пошта: eltransdooel@gmail.com