/ Прочитано:

2.315

ЕВН вработува двајца правници

ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, објавува оглас за вработување на двајца правници, на неопределено време.

Информации:             

Огласот трае до 5.9.2017

Работно место: правник

Работни места: 2

Работен однос: неопределено

Работно време: 7:30-15:30

Неделно часови: 40

Основна плата: 25.760,00

Квалификација: високо стручно образование, Правен факултет прв степен Забелешка: правник во група судско застапување во Оддел за право и осигурување. Во предмет на мејл наведете 081710.

Контакт:

Адреса: ул. 11 Октомври бр. 9, Скопје

Телефон: 02 3205 000

E-mail: jobs@evn.mk