/ Прочитано:

2.290

Народна банка на Република Македонија објавува оглас за вработување правник

foto

Народна банка на Република Македонија објавува оглас за вработување правник на неопределено време.

Информации:

Работно место: правник

Работен однос тип: неопределено

Неделно часови: 40

Основна плата: 23.646,00 денари

Потребно искуство: 3 години

Познавање на странски јазици: англиски

Огласот трае до 1.8.2016

Контакт:

Адреса: КОМПЛЕКС НА БАНКИТЕ, Центар, Скопје

Е-пошта: NBRM@nbrm.mk

Телефон: 3108108