/ Прочитано:

862

Националниот ромски центар објавува оглас за вработување правник

akad 4

Информации

Работно место: правник

Работен однос тип: определено 13 месеци

Неделно часови: 40

Основна плата: 27.000,00 денари

Огласот трае до 15.05.2016

Контакт

Адреса: Доне Божинов 11- 5, Куманово

Е-пошта: info@nacionalromacentrom.org.mk

Телефон: 031427558