/ Прочитано:

5.374

Нотар Анастасија Петреска објавува оглас за вработување правник

Илустрација, адвокат

Нотар Анастасија Петреска објавува оглас за вработување правник на неопределено време.

Информации:

Работно место: правник

Работен однос тип: неопределено

Неделно часови: 40

Основна плата: 35.000,00 денари

Огласот трае до 27.8.2016

Контакт:

Адреса:  Васил Ѓоргов бр. 2-11/А1, Центар, Скопје

Е-пошта: petreska.anastasija@yahoo.com

Телефон: 3101414