/ Прочитано:

3.349

Нотарот Роберт Живко Стојковски објавува оглас за вработување правник

Нотарот Роберт Живко Стојковски објавува оглас за вработување правник на определено време.

Информации:

Огласот трае до 22.1.2018

Работно место: правник

Работен однос: определено, на 1 месец

Број на места: 1

Работно време: 8:00 – 16:00 часот

Распоред на работно време: во смени

Неделно часови: 40

Основна плата: 15.500,00

Контакт:

Адреса: Ѓорче Петров 10, Ѓорче Петров, Скопје

Телефон: 072246417

Е-пошта: notar.robertstojkovski@yahoo.com