/ Прочитано:

1.350

Нотарот Вјолца Мехмеди вработува правник

Нотарот Вјолца Мехмеди вработува дипломиран правник (VII/1 или 3+2) за работа во нотарска канцеларија во Гостивар.

Кандидатот за работа треба да има  положен правосуден испит, а претходно искуство во нотарска канцеларија ќе се смета за предност.

Вработувањето во нотарската канцеларија е на неопределено време.

За сите дополнителни информации, заинтересираните кандидати може да се јават на телефонот 078/394-777.