/ Прочитано:

1.935

Нотарска канцеларија на нотар Јакуп Демири од Гостивар објавува оглас за вработување еден правник и еден приправник

Илустрација, адвокат

Новоотворената нотарска канцеларија на нотар Јакуп Демири, со седиште во Гостивар, објавува оглас за вработување на еден дипломиран правник за позицијата стручен нотарски соработник и еден дипломиран правник за позицијата нотарски приправник.

Неделно работни часови: 40

Работно време: 8:30 – 16:30

Тип на работен однос: определено – 12 месеци  со можност за продолжување

Потребни квалификации:

  • ВСС – завршен правен факултет;
  • познавање на работа со компјутери (MS-office) и користење на интернет за потребите на канцеларијата и
  • познавање на англиски јазик.

Предност ќе имаат кандидатите што имаат работно искуство стекнато во нотарска канцеларија.

Сите заинтересирани кандидати треба да достават CV на е-пошта: jdemiri2016@yahoo.com. Селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор. Рокот за пријавување е до 24.8.2016 година.