/ Прочитано:

1.273

Оглас за вработување правник во ИНТЕРСОФТ ЛТД

advokati-reklamiranje-photo.jpg

Друштвото за градежништво,трговија,производство и услуги ИНТЕРСОФТ ЛТД ДОО увоз-извоз Скопје објавува оглас за вработување на правник, на определено време.

Информации:

Работно место: правник

Работен однос тип: Определено 2 месеци

Работно време: 8-16

Неделно часови: 40

Основна плата: 20,000.00

Огласот трае до 22.02.2016

Контакт:

Друштво за градежништво,трговија,производство и услуги ИНТЕРСОФТ ЛТД ДОО увоз-извоз Скопје

Адреса: 101 83А, Ѓорче Петров

E-mail: intersoft.doo@gmail.com

Телефон: 3227941