/ Прочитано:

1.573

„ОРКА ХОЛДИНГ“ АД Скопје објавува оглас за вработување правници

advokati digtalizacija komjuterizacija

ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје објавува оглас за вработување правник на неопределено време и вработување правник на определено време.

  • Информации:

Работно место: правник

Работен однос тип: неопределено

Неделно часови: 40

Основна плата: 20.000,00 денари

Огласот трае до 17.4.2016

Контакт: Друштво за производство, трговија и услуги „ОРКА ХОЛДИНГ“ АД Скопје

Адреса: Скупи 3 А, Скопје- Карпош

Е-пошта: holding@orka.com.mk

Телефон: 3099675

  • Информации:

Работно место: правник

Работен однос тип: определено на три месеци

Неделно часови: 40

Основна плата: 20.000,00 денари

Огласот трае до 17.4.2016

Контакт: Друштво за производство, трговија и услуги „ОРКА ХОЛДИНГ“ АД Скопје

Адреса: Скупи 3 А, Скопје- Карпош

Е-пошта:holding@orka.com.mk

Телефон: 3099675