/ Прочитано:

1.612

ПРИМА.МК објавува оглас за вработување правник

foto akademik

Друштвотo за промет на големо и мало ПРИМА.МК ДОО експорт-импорт Скопје објавува оглас за вработување правник, на определено време.

Информации

Работно место: правник

Работен однос тип: определено 6 месеци

Неделно часови: 40

Основна плата: 21.500,00 денари

Огласот трае до 29.6.2016

Контакт:

Адреса: 8-МА УДАРНА БРИГАДА 24, Скопје – Центар

Е-пошта: elena.radovic@primamk.com

Телефон: 3133300