/ Прочитано:

1.726

Свисслион – Агроплод објавува оглас за вработување правник

akademik foto 1

Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало „Свисслион – Агроплод“ ДОО увоз-извоз Ресен, подружница Производство Скопје, објавува оглас за вработување правник.

Информации:

Работно место: правник

Работен однос тип: неопределено

Основна плата: 25.813,00 денари

Работно време: 8:00 – 16:00 часот

Огласот трае до 24. 12. 2016

Контакт:

Адреса: Јадранска магистрала 127 а, Бутел, Скопје

Тел.: 2600423